Welkom.

Stieger Grigorjan Advocaten is gevestigd in ’s-Hertogenbosch op loop afstand van het Centraal Station. Een nieuw advocatenkantoor en een nieuw fris team met ervaring en specialismen in:

 • Arbeidsrecht
 • Bestuursrecht
 • Bouwrecht
 • Huurrecht woon- en bedrijfsruimte
 • Koop en verkoop vastgoed
 • Onroerend goed
 • Strafrecht
 • Verbintenissen- en Goederenrecht
 • Vreemdelingen- en Vluchtelingenrecht
 • Omgevingsrecht en Ruimtelijke ordening

Vertrekpunt voor elke oplossing.

Natuurlijk zijn de advocaten van Stieger Grigorjan Advocaten geselecteerd op kennis en kunde. En vanzelfsprekend zijn we toegewijd en gedreven. Maar dat vinden wij niet genoeg. Onze advocaten zijn mensen die zich kunnen inleven.

Daadkracht in zaken, aandacht voor mensen.

U kunt bij ons terecht voor juridische vraagstukken. Bij een conflict of een juridisch vraagstuk wilt u kunnen vertrouwen op een betrokken professional. Een partner die weet hoe je geschillen beslecht. En die een rechtszaak niet uit de weg gaat, maar als dat mogelijk is, het niet zover laat komen.

Daadkrachtig en met aandacht voor mensen.


Mr. P.L.M. (Paul) Stieger (1963)

Advocaat Paul Stieger is met name werkzaam als Vreemdelingen advocaat (sinds 1996) en verkreeg in 2011 landelijke bekendheid met de zaak “Sahar”, een Afghaans 15 jarige meisje, dat met haar gezin na jaren procederen een asielvergunning kreeg. De zaak Sahar heeft geleid tot een geheel nieuw beleid voor verwesterde Afghaanse meisjes. Door de Sahar zaak heeft het element van ‘verwestering’ een bijzondere rol gekregen in lopende asielaanvragen. Ook heeft de zaak Sahar, net als de zaak Mauro, geleid tot het zgn. Kinderpardon in 2013.

Voor de Pauw & Witteman uitzending over Sahar en Paul Stieger zie http://omroep.vara.nl/media/68899

Vakgebieden:

 • Bestuursrecht
 • Huurrecht woon- en bedrijfsruimte
 • Vreemdelingen- en Vluchtelingenrecht

Specialisaties & Ervaring:

 • 1990 afgestudeerd Nederlands Recht Katholieke Universiteit Nijmegen
 • 1991-1996 Jurist bij Bureau voor Rechtshulp te Breda, later Stichting Rechtsbijstand Asiel te ’s-Hertogenbosch
 • 1996-2002 Advocaat bij Reinartz Advocaten te Eindhoven
 • 2002-2013 Advocaat bij Langstraat Advocaten
 • 2013 oprichting kantoor Stieger Advocaten te 's-Hertogenbosch
 • 2016 oprichting kantoor Stieger Grigorjan Advocaten te 's-Hertogenbosch

Nevenfuncties:

 • Lid Kwaliteitsinstituut Wbtv (Wet beëdigde tolken en vertalers)
 • Lid KRAV (Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring)
 • Beschermheer Onze Lieve Vrouwe Schuts te Elshout

Oud nevenfuncties:

- Voorzitter en lid Raad van Toezicht Stichting IVT kraam- en thuiszorg te 's-Hertogenbosch 2007- 2015

- Voorzitter Stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland  2009 - 2015

- Voorzitter CIT, Commissie Intercollegiale Toetsing Asieladvocatuur te 's-Hertogenbosch 2014-2018

- Gecommitteerde voor Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg 2012 - 2018

- Lid commissie gefinancierde Rechtsbijstand NOVA 's-Hertogenbosch

- ACCA: Contactpersoon Advocatuur (aanspreekpunt voor Asieladvocaten aanmeldcentrum asielzoekers ’s-Hertogenbosch) 2018 - 2020

Mw. mr. M. (Mary) Grigorjan (1985)

Mr. Mary Grigorjan is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Zij specialiseerde zich in het strafrecht en vreemdelingenrecht.  Mary deed al tijdens haar studie de eerste juridische praktijkervaring bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht en daarna bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar voor de sectie civiel recht en arbeidsrecht. Na het afstuderen is zij enige tijd werkzaam geweest als jurist bij de gemeente Sint-Michielsgestel en als schadebehandelaar bij Dekra Claims en Expertise B.V.

Mr. Grigorjan is afkomstig uit Armenië en spreekt vloeiend Russisch en Armeens.

Vakgebieden:

 • Bestuursrecht
 • Strafrecht
 • Vreemdelingen- en Vluchtelingenrecht

Specialisaties & Ervaring:

 • 2010 Afgestudeerd Rechtsgeleerdheid
Tilburg Law School - Universiteit van Tilburg
 • 2011 Jurist bij de gemeente Sint-Michielsgestel
 • 2011 Schadebehandelaar bij Dekra Claims en Expertise B.V.
 • 2012 Advocaat bij Langstraat Advocaten
 • 2013 Advocaat Stieger Advocaten
 • 2016 - heden Advocaat Stieger Grigorjan Advocaten

Lidmaatschappen:

 • lid van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • lid van de Jonge Balie 's-Hertogenbosch

Bezoek ons.

Onderwijsboulevard 570

5223 DN 's-Hertogenbosch

Mail ons.

info@sgoffice.nl

Bel ons.

tel: +31 (0)73 820 07 35

fax: +31 (0)73 820 07 36