Welkom.

Stieger Grigorjan Advocaten is gevestigd in ’s-Hertogenbosch op loop afstand van het Centraal Station. Een advocatenkantoor met ervaring en specialismen in:

 • Bestuursrecht
 • Huurrecht woon- en bedrijfsruimte
 • Vreemdelingen- en Vluchtelingenrecht
 • Omgevingsrecht en Ruimtelijke ordening

Vertrekpunt voor elke oplossing.

Natuurlijk zijn de advocaten van Stieger Grigorjan Advocaten geselecteerd op kennis en kunde. En vanzelfsprekend zijn we toegewijd en gedreven. Maar dat vinden wij niet genoeg. Onze advocaten zijn mensen die zich kunnen inleven.

Daadkracht in zaken, aandacht voor mensen.

U kunt bij ons terecht voor juridische vraagstukken. Bij een conflict of een juridisch vraagstuk wilt u kunnen vertrouwen op een betrokken professional. Een partner die weet hoe je geschillen beslecht. En die een rechtszaak niet uit de weg gaat, maar als dat mogelijk is, het niet zover laat komen.

Daadkrachtig en met aandacht voor mensen.


Mr. P.L.M. (Paul) Stieger (1963)

Advocaat Paul Stieger is met name werkzaam als Vreemdelingen advocaat (sinds 1996) en verkreeg in 2011 landelijke bekendheid met de zaak “Sahar”, een Afghaans 15 jarige meisje, dat met haar gezin na jaren procederen een asielvergunning kreeg. De zaak Sahar heeft geleid tot een geheel nieuw beleid voor verwesterde Afghaanse meisjes. Door de Sahar zaak heeft het element van ‘verwestering’ een bijzondere rol gekregen in lopende asielaanvragen. Ook heeft de zaak Sahar, net als de zaak Mauro, geleid tot het zgn. Kinderpardon in 2013.

Voor de Pauw & Witteman uitzending over Sahar en Paul Stieger zie http://omroep.vara.nl/media/68899

Paul Stieger heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd

 • Asiel- en vluchtelingenrecht
 • Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Specialisaties & Ervaring:

 • 1990 afgestudeerd Nederlands Recht Katholieke Universiteit Nijmegen
 • 1991-1996 Jurist bij Bureau voor Rechtshulp te Breda, later Stichting Rechtsbijstand Asiel te ’s-Hertogenbosch
 • 1996-2002 Advocaat bij Reinartz Advocaten te Eindhoven
 • 2002-2013 Advocaat bij Langstraat Advocaten
 • 2013 oprichting kantoor Stieger Advocaten te 's-Hertogenbosch
 • 2016 oprichting kantoor Stieger Grigorjan Advocaten te 's-Hertogenbosch

Nevenfuncties:

 • Lid Kwaliteitsinstituut Wbtv (Wet beëdigde tolken en vertalers)
 • Beschermheer Onze Lieve Vrouwe Schuts te Elshout
 • Voorzitter Stichting Honsoirde, kunstencentrum te Nieuwkuijk

Oud nevenfuncties:

- Lid KRAV (Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring) april 2020 - maart 2024

- Voorzitter en lid Raad van Toezicht Stichting IVT kraam- en thuiszorg te 's-Hertogenbosch 2007- 2015

- Voorzitter Stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland  2009 - 2015

- Voorzitter CIT, Commissie Intercollegiale Toetsing Asieladvocatuur te 's-Hertogenbosch 2014-2018

- Gecommitteerde voor Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg 2012 - 2018

- Lid commissie gefinancierde Rechtsbijstand NOVA 's-Hertogenbosch

- ACCA: Contactpersoon Advocatuur (aanspreekpunt voor Asieladvocaten aanmeldcentrum asielzoekers ’s-Hertogenbosch) 2018 - 2020

Mw. mr. M. (Mary) Grigorjan

Mary Grigorjan is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Zij specialiseerde zich in het strafrecht en vreemdelingenrecht. Mary deed al tijdens haar studie de eerste juridische praktijkervaring bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht en daarna bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar voor de sectie civiel recht en arbeidsrecht. Na het afstuderen is zij enige tijd werkzaam geweest als jurist bij de gemeente Sint-Michielsgestel en als schadebehandelaar bij Dekra Claims en Expertise B.V.

Mary spreekt vloeiend Russisch en Armeens.

Mary Grigorjan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Asiel en vluchtelingenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Specialisaties & Ervaring:

 • 2016 - heden Advocaat Stieger Grigorjan Advocaten
 • 2013 Advocaat Stieger Advocaten
 • 2012 Advocaat bij Langstraat Advocaten
 • 2011 Schadebehandelaar bij Dekra Claims en Expertise B.V.
 • 2011 Jurist bij de gemeente Sint-Michielsgestel
 • 2010 Afgestudeerd Rechtsgeleerdheid Tilburg Law School - Universiteit van Tilburg

mr. E.G. (Erik) Grigorjan 

Erik Grigorjan heeft een advies- en procespraktijk waarin hij particulieren, overheden (o.m. gemeenten), ontwikkelaars, ondernemers en instellingen bijstaat bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van omgevingsrecht en handhaving.

Erik is bij verschillende gemeenten betrokken bij projecten en handhavingsdossiers waar doorgaans politiek en maatschappelijk veel om te doen is. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkeling en realisatie van woningbouw, (omgevings)vergunningen en afwijking voor verschillende activiteiten, planschade, handhaving, invorderingen, etc. Erik is verder gespecialiseerd in het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht.

Omdat Erik sinds 2001 (en vanaf 2017 als advocaat in dienstbetrekking) bij verschillende overheden en met verschillende partijen heeft gewerkt, weet hij als geen ander dat bepaalde processen en procedures lang(er) kunnen lopen. Zijn kennis en praktische ervaring stellen hem in staat om zijn cliënten adequaat te adviseren en bepaalde processen te versnellen.

Erik Grigorjan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Omgevingsrecht
 • Asiel- en vluchtelingenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Specialisaties & Ervaring:

 • 2022 - heden: advocaat bij Stieger I Grigorjan I Advocaten
 • 2017- 2023: advocaat in dienstbetrekking bij MijnGemeenteDichtbij
 • 2001 – 2017: jurist bij verschillende overheden
 • OSR Leergang vluchtelingenrecht
 • OSR Leergang vreemdelingenrecht Regulier II
 • OSR Leergang vreemdelingenrecht Regulier I
 • Rechtsgeleerdheid Tilburg Law School - Universiteit van Tilburg
 • Scriptie ‘Verplicht(end) en Verhelderend handhaven’

Nevenfuncties:

 • Lid/plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Venray

Bezoek ons.

Onderwijsboulevard 570

5223 DN 's-Hertogenbosch

Mail ons.

info@sgoffice.nl

Bel ons.

tel: +31 (0)73 820 07 35

fax: +31 (0)73 820 07 36